Novinky

05. května

Materiály na jednání vlády 05. května 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 11:
Změna příslušnosti hospodařit s vybranými majetkem České republiky mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje a Českou správou sociálního zabezpečení

Předkládaný materiál navrhuje směnu dvou objektů v České Krumlově mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  a Českou správou sociálního zabezpečení. ČSSZ dále obdrží do své příslušnosti hospodaření ještě objekt v Praze 1, neboť tento administrativní objekt o kapacitě 125 míst je z více jak poloviny své kapacity využíván touto organizační složkou státu pro výkon státní správy. Dále dojde k převodu hospodaření objektu s pozemky v Novém Jičíně, a to do příslušnosti hospodaření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Navržené kroky mají za cíl zlepšit podmínky pro výkon státní správy dotčenými státními institucemi.

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů převzal ÚZSVM dne 1. ledna 2003 do své příslušnosti hospodaření administrativní objekty pro okresních úřadech. Některé z těchto objektů jsou využívány organizačními složkami, či obcemi pro výkon státní správy. U těchto objektů ÚZSVM přistoupil k převedení objektů z majetku ÚZSVM na vybrané organizační složky státu, které tyto nemovitosti využívají při své činnosti.

Doporučované

Nejčtenější