Novinky

23. června

Materiály na jednání vlády 23. června 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Účelem předloženého návrhu je harmonizovat právní postavení a působení družstevních záložen s právem Evropské unie. Principy dohledu nad bankami jsou v České republice v současné době již sjednoceny s Evropskou unií. Touto novelou dojde k sjednocení principů dohledu také u družstevních záložen.

Mezi opatření náleží například jednotná licence, která družstevním záložnám umožní podnikat na území všech států Evropské unie. Další opatření jsou zefektivnění dohledu, nové podmínky pro nabývání kvalifikovaných účastí a také zvýšení počátečního kapitálu ze současného půl milionu korun na 32 mil. Kč (1 mil. EUR). Povinné navýšení kapitálu vyvolá kromě posílení stability družstevních záložen a zvýšení jistoty vkladatelů i potřebný tlak na profesionalizaci činnosti jejich managementu.

Příslušná evropská směrnice požaduje, aby vlastní kapitál u úvěrových institucí pod hodnotu 5 mil. EUR. Členské státy nicméně mohou stanovit určitým kategoriím minimální výši počátečního kapitálu nižší než 5 mil. EUR nejméně však na 1 mil. EUR. Tato možnost byla využita, jelikož tato částka lépe odráží aktuální stav sektoru peněžního družstevnictví.

Bod č. 6:
Návrh na provedení výměny budoucích plateb z licencí UMTS za hotovost

V roce 2001 proběhlo výběrové řízení na licence UMTS. Dohodnuta byla postupná úhrada poplatků za tyto licence podle splátkového kalendáře na dobu 10 let. Ministerstvo financí navrhuje finanční operaci, která získá budoucí splátky prostřednictvím bankovní instituce okamžitě. Pro plátce licencí se jejich povinnost uhrazovat splátky podle kalendáře nemění. Tato operace by měla státnímu rozpočtu zajistit v letošním roce příjem ve výši cca 5 mld. Kč.

Bod č. 14:
Rozpočtový výhled 2003 - 2006: Koncepce reformy veřejných rozpočtů

V rámci tohoto bodu bude projednávána Reforma veřejných financí jako celek.

 

Doporučované

Nejčtenější