Novinky

23. dubna

Materiály na jednání vlády 23. dubna 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 1:
Návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2002

Rozpočet na rok 2002 byl schválen jako schodkový s deficitem 46,2 mld Kč, když celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 690,4 mld Kč a výdaje v objemu 736,6 mld Kč.

V průběhu roku byl schválený státní rozpočet na straně příjmů zvýšen celkem o 4,4 mld Kč na 694,8 mld Kč. Celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly v minulém roce 705,0 mld Kč a ve srovnání s upraveným rozpočtem tak byly překročeny o 10,1 mld Kč.

Zákon o státním rozpočtu pro rok 2002 stanovil celkové výdaje státního rozpočtu ve výši 736,6 mld Kč. Skutečné výdaje státního rozpočtu za rok 2002 dosáhly výše 750,7 mld Kč a byly o 14,1 mld Kč nad úrovní schváleného rozpočtu.

Důvodem tohoto překročení byly mimo rámec schváleného rozpočtu Parlamentem ČR v roce 2002 přijaté zákony o dluhopisových programech. Dále bylo zákonem rozhodnuto, že Česká republika je oprávněna přijmout dlouhodobý úvěr od Evropské investiční banky (EIB) na financování projektu dálničního obchvatu Plzně.

Celkový skutečný schodek státního rozpočtu roku 2002 dosáhl 45,7 mld Kč. Po odečtení výše uvedených výdajů nad rámec schváleného schodku představuje schodek státního rozpočtu za rok 2002 hodnotu 30,2 mld Kč. Je tedy o 16,0 mld Kč nižší než schodek, který schválila Poslanecká sněmovna.

Pokud jde o hospodaření územních samosprávných celků, tj. obcí a krajů, skončilo v roce 2002 celkovým schodkem 4,3 mld Kč, když kraje vykázaly přebytek 1,8 mld Kč a obce schodek 6,1 mld Kč. Nenaplnění rozpočtovaného schodku (8,9 mld Kč) o 4,7 mld Kč souvisí s relativně lepším plněním celkových příjmů ve výši 239,6 mld Kč (na 99,4 % rozpočtu po změnách), znamenající mírný výpadek ve výši 1,5 mld Kč, zatímco výdaje byly čerpány ve výši 250,0 mld Kč, tj. na 97,5 %, což představovalo úsporu 6,2 mld Kč.

Zadlužení obcí dosáhlo výše 55,8 mld Kč a proti roku 2001 vzrostlo o 7,5 mld Kč, tj. o 15,5 %.

Bod č. 2:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2003

Viz tisková zpráva "Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2003" zveřejněná dne 1.4.2003.

Bod č. 3b:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Vláda projedná již jednou sněmovnou neodsouhlasený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Tento návrh je předkládán jako další krok v oblasti harmonizace s legislativou Evropské unie v oblasti spotřebních daní. Novela upravuje sazbu spotřební daně u tabákových výrobků a valorizuje sazby spotřební daně z lihu. Dále dochází ke zpřesnění předmětu daně u tabákových výrobků a úpravu předmětu daně z piva.

Zatížení cigaret spotřební daní se v současnosti pohybuje na úrovni 40 % z ceny, novela počítá se zvýšením zatížení na 44%. V souvislosti se vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala k dosažení minimálního zatížení spotřební daní u cigaret ve výši 57 % z ceny do 31. 12. 2006 a v termínu do 31.  12.  2007 dosáhnout i minimální pevnou sazbu, která bude činit 64 EUR na 1 000 ks.

Doposud platná sazba spotřební daně ve výši 234 Kč/1 litr ethylalkoholu je navrhována zvýšit na 265 Kč. Navržená cena je zvýšená o 13 %, což by mohlo v případě celého promítnutí nárůstu do ceny způsobit její zvýšení u běžné 40 % lihoviny o 8 Kč na půllitrovou láhev.

Bod č. 3a:
Návrh zákona o spotřebních daních a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních

Připravovaná novela zavádí systém podmíněného osvobození od daně, kdy výrobky, které jsou předmětem spotřební daně, budou zdaněny až dnem, kdy budou dodány pro konečnou spotřebu. Do okamžiku zdanění se budou tyto výrobky nacházet v daňových skladech pod kontrolou správce daně nebo budou pod touto kontrolou dopravovány.

Správa spotřebních daní se přenáší z územních finančních orgánů na celní orgány. Při správě spotřebních daní dojde k využití volných personálních a provozních kapacit u orgánů celní správy, které vzniknou zejména ode dne vstupu České republiky do Evropské unie.

 

 

Doporučované

Nejčtenější