Novinky

1.čtvrtletí ´22

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2022.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2022

 • Bod č. 9: Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 4. 2022
 • Bod č. 14: Návrh na povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti materiálu a bezúplatný převod tohoto materiálu Ukrajině
 • Pro informaci:
  Bod č. 2: Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2021 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. března 2022

 • Bod č. 5: Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2022 činných zdravotních pojišťoven
 • Pro informaci:
  Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Zajištění provozu portálového řešení cPortal na cloudové platformě
 • Bod č. 8: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 – Služba poskytování prvků síťové infrastruktury datových center

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. března 2022

 • Bod 1: Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
 • Bod 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod 10: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/21 - „Majetek a peněžní prostředky, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství“
 • Bod 17: Jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí
 • Bod 21: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s podporou Ukrajiny

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. února 2022

 • Pro informaci:
  Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2022)
 • Bod č. 2: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 Zabezpečení provozu aplikací PBL, RDPHM a systému SEED-NDEA

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. ledna 2022

 • Bod č. 10: Jmenování ministra financí guvernérem za Českou republiku ve Skupině Světové banky, Evropské bance pro obnovu a rozvoj, Evropské investiční bance a Mezinárodní investiční bance