Novinky

Materiály na jednání vlády dne 4. ledna 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Informační technologie
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor

Pro informaci

Bod č. 12:
Smlouva na Technickou podporu a rozvoj aplikace elektronických dražeb APED - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - smlouva na Technickou podporu a rozvoj aplikace elektronických dražeb APED. Předmětem připravované smlouvy je zajištění technické podpory APED a potřebných úprav aplikace souvisejících především se zajištěním souladu s platnými právními normami. Aplikace je nástroj pro provádění elektronických dražeb v rámci finanční správy.

Doporučované

Nejčtenější