Novinky

Materiály na jednání vlády dne 29. března 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor

Bod č. 10: Stanovení výše účasti státního rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014 – 2020 aktualizace

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, který stanovuje výši účasti státního rozpočtu ve vybraných operačních programech pro období 2014 – 2020. Jedná se o přehledový podklad umožňující správcům programů realizaci a dokončení šesti operačních programů v rozpočtovém systému programového financování, modulech Evidenční dotační systém (EDS) a Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS). Hlavním zdrojem financování programů jsou prostředky EU nebo kombinace EU s národním podílem spolufinancování.

Pro informaci:

Bod č. 2: Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2020

Neveřejná zpráva popisuje činnost Finančního analytického úřadu v roce 2020, který již čtvrtým rokem funguje jako samostatný správní úřad v působnosti Ministerstva financí.

Bod č. 3: Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2020 a celkově od počátku privatizace)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci zprávu o výši čerpání finančních prostředků poskytnutých k řešení ekologických závazků vzniklých při privatizaci z privatizačních příjmů (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR).

Doporučované

Nejčtenější