Novinky

Materiály na jednání vlády dne 22. března 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Daň
  • Spotřební daně
  • Daň z přidané hodnoty
  • Informační technologie
  • IS ADIS
  • Veřejný sektor

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Návrhem zákona se provádí implementace právních předpisů Evropské unie v oblasti spotřebních daní a daně z přidané hodnoty.

Pro informaci

Bod č. 7:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Zajištění podpory a licencí SW IBM pro IS ADIS dle Rámcové dohody Centrálního zadavatele

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Zajištění podpory a licencí SW IBM pro IS ADIS dle Rámcové dohody Centrálního zadavatele. Předmětem záměru je pořízení podpory a licencí softwarových produktů IBM pro zajištění provozu Automatizovaného daňového informačního systému na období březen 2021 až únor 2024.

Nejčtenější