Novinky

Materiály na jednání vlády dne 18. ledna 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Penzijní systém
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Ministerstvo financí
  • Ministerstvo zahraničních věcí

Bod č. 1:
Návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu).

Cílem předloženého materiálu je adaptace právního řádu na evropské nařízení o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP). Záměrem nařízení je položit základy pro bezpečnější a transparentní trh dobrovolných penzijních úspor spravovaných v celoevropském měřítku. Nařízení má také pomoci doplnit stávající penzijní produkty a navýšit evropské dlouhodobé investice do reálné ekonomiky.

Bod č. 9:
Dohoda, kterou se mění Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě k projednání materiál Dohoda, kterou se mění Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí. Jedná se o mezinárodní smlouvu tzv. prezidentské kategorie, která současně podléhá souhlasu obou komor Parlamentu České republiky a ratifikaci prezidentem republiky.

Doporučované

Nejčtenější