Novinky

Materiály na jednání vlády dne 15. února 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Dvojí zdanění
  • Hospodaření resortu

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 1. lednu 2021

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 1. lednu 2021.
Cílem materiálu je předání ucelené informace o faktickém rozsahu a úrovni rozpracování smluvních dokumentů týkajících se problematiky dvojího zdanění, včetně možné realizace budoucích expertních jednání či podpisů dokumentů uskutečňovaných v České republice či v zahraničí.

Bod č. 2:
Informace o veřejných zakázkách „Rámcové dohody na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Hewlett Packard, Lexmark, Ricoh, Triumph Adler a Xerox“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o veřejných zakázkách „Rámcové dohody na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Hewlett Packard, Lexmark, Ricoh, Triumph Adler a Xerox“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020.
Předmětem veřejných zakázek je uzavření rámcových dohod na 3 roky vždy s jedním dodavatelem na dodávku originálního ICT spotřebního materiálu pro každou uvedenou tovární značku. Zájem účastnit se společného nákupu projevilo MF, GFŘ, GŘC, ÚZSVM, KFA, FAÚ, MMR a ÚÚR.

Doporučované

Nejčtenější