Novinky

Materiály na jednání vlády dne 11. ledna 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Česká republika
  • Bankovní unie
  • Kapitálový trh
  • Státní tiskárna cenin
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Zahraniční sektor

Bod č. 1:
Aktualizace studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání aktualizaci Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii. Bankovní unie je primárně určena státům eurozóny, nicméně státy mimo eurozónu mají možnost se k bankovní unii připojit uzavřením tzv. úzké spolupráce s Evropskou centrální bankou.

Pro informaci

Bod č. 4:
Zpráva Ministerstva financí pro vládu ke Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 - 2023

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu Ministerstva financí pro vládu ke Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 – 2023. Zpráva zhodnocuje efektivitu a naplňování opatření obsažených v Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 – 2023, kterou vláda schválila v roce 2019.

Bod č. 5:
Informace o přípravě realizace výstavby nového výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě realizace výstavby nového výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku. Materiál shrnuje aktuální stav činností, které ze strany Státní tiskárny cenin probíhají za účelem naplnění výstavby nového tiskařského závodu pro ceninovou výrobu.

Doporučované

Nejčtenější