Novinky

Materiály na jednání vlády dne 1. února 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Legislativa
 • Podklady pro jednání vlády
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Stanovisko
 • Ministerstvo financí
 • Zahraniční pohledávky
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Státní rozpočet
 • Makroekonomická predikce
 • Fiskální výhled ČR
 • Česká republika
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor

Bod č. 5:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/34 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí“

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/34 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí“.

Bod č. 6:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/32 „Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce“

Ministerstvo financí předkládá vládě společné stanovisko MF a MPSV ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/32 „Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce“.

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (leden 2021)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky. Materiál shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na vývoj těchto ukazatelů v letech budoucích.

Bod č. 2:
Fiskální výhled České republiky (leden 2021)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky. Materiál shrnuje aktuální vývoj základních indikátorů hospodaření českých veřejných financí a prezentuje názor na budoucí vývoj.

Doporučované

Nejčtenější