Novinky

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Hospodaření resortu
  • Veřejná zakázka

Pro informaci

Bod č. 4:
Společný nákup stolních počítačů a notebooků 1-2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované veřejné zakázce v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ta proběhne v rámci systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Předmětem veřejné zakázky je pořízení stolních počítačů, notebooků, monitorů a dalšího souvisejícího příslušenství. Do společného nákupu se zapojily resorty Ministerstva financí, Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a více než 90 subjektů územních samosprávných celků.

Bod č. 5:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020. Předmětem předkládaných záměrů je zabezpečení provozu a dalšího rozvoje klíčových IT systémů celní správy a rozšíření telefonní ústředny na Generálním ředitelství cel.

Nejčtenější