Novinky

Materiály na jednání vlády dne 3. února 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Finanční arbitr
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Dvojí zdanění
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor

Bod číslo 11:
Platové náležitosti finančního arbitra k 1.1.2020

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na platové zařazení finančního arbitra s účinností od 1. ledna 2020

Pro informaci

Bod číslo 2:
Informace o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 1. lednu 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 1. lednu 2020

Cílem materiálu je předání ucelené informace o faktickém rozsahu a úrovni rozpracování smluvních dokumentů týkajících se problematiky dvojího zdanění, včetně možné realizace budoucích expertních jednání či podpisů dokumentů uskutečňovaných v České republice či v zahraničí.

Nejčtenější