Novinky

Materiály na jednání vlády dne 24. února 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Zahraniční sektor
  • Dohoda o ochraně investic
  • Zahraničí EU

Bod č. 28:
Návrh na sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě k projednání návrh na sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.

Cílem dohody je zajištění souladu s rozhodnutím Soudního dvora EU z března 2018 ve věci Achmea o tom, že rozhodčí doložky obsažené v dvoustranných investičních dohodách, které mají mezi sebou uzavřeny členské státy EU, jsou v rozporu s unijním právem. Navrhuje se jejich hromadné ukončení.

Doporučované

Nejčtenější