Novinky

Materiály na jednání vlády dne 20. ledna 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Soukromý sektor
  • Finanční arbitr
  • Dozorčí rada
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • Ministerstvo financí

Bod č. 10:
Návrh usnesení vlády o jmenování zástupce finančního arbitra

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na jmenování zástupce finančního arbitra.

Bod č. 11:
Jmenování zástupce Ministerstva financí do Dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na jmenování zástupce Ministerstva financí do Dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Nejčtenější