Novinky

Materiály na jednání vlády dne 16. března 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Letiště Ruzyně
  • Zákon o hazardních hrách
  • Návrh zákona
  • Ekologické závazky
  • Privatizace
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor

Bod č. 6:
Rozhodnutí o převodu části majetku podniku Správa Letiště Praha, s.p., podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na vydání rozhodnutí o privatizaci části majetku podniku Správa Letiště Praha, s.p., podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem materiálu je převod pozemků ze Správy Letiště Praha, s.p., na Letiště Praha, a.s. Jedná se o pozemky v areálu letiště nebo v jeho těsném okolí, které v době původní transformace letiště na akciovou společnost nemohly být převedeny kvůli zatížení restitučními nároky nebo nevyjasněnými právními vztahy.

Bod č. 7:
Rozhodnutí o převodech majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 270)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrhy na vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Bod č. 12:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem návrhu jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v této oblasti.

Pro informaci

Bod č. 2:
Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2019 a celkově od počátku privatizace)

Ministerstvo financí předkládá vlády materiál Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2019 a celkově od počátku privatizace).

Materiál informuje o výši čerpání finančních prostředků poskytnutých k řešení ekologických závazků vzniklých při privatizaci z privatizačních příjmů.

Nejčtenější