Novinky

Materiály na jednání vlády dne 13. ledna 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Finanční vzdělávání
  • Národní strategie finančního vzdělávání
  • Soukromý sektor
  • Ochrana spotřebitele
  • O ministerstvu

Bod č. 7:
Národní strategie finančního vzdělávání 2.0

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání revidovanou Národní strategii finančního vzdělávání. Cílem Strategie je vytvoření efektivního systému finančního vzdělávání, který umožní zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatel České republiky.

Nejčtenější