Novinky

Materiály na jednání vlády dne 7. ledna 2019

samostatné oddělení 9004 - Tiskové a zahraniční protokol
samostatné oddělení 9004 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Zahraniční sektor
  • Soudní dvůr EU

Bod č. 11:
Návrh dalšího procesního postupu České republiky v návaznosti na vydání usnesení Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ve věci T-147/15 Česká republika v. Evropská komise

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh dalšího procesního postupu České republiky v návaznosti na vydání usnesení Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ve věci T-147/15 Česká republika v. Evropská komise. Ministerstvo navrhuje, aby vláda vyslovila souhlas s podáním žaloby na nečinnost Komise v souvislosti se sporem mezi ČR a Komisí ohledně povinnosti ČR uhradit do rozpočtu Unie částku 53 976 340 Kč odpovídající nevybranému clu za kamínkové zapalovače z Laosu.

Doporučované

Nejčtenější