Novinky

Materiály na jednání vlády dne 27. února 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Daň

Bod č. 10:
Návrh usnesení vlády České republiky na učinění Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech; a Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle zemí

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničí předkládá vládě k projednání návrh usnesení vlády České republiky na učinění Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech; a Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle zemí.

Uvedená Úmluva tvoří mezinárodně-právní základ takové automatické výměny informací. Schválení tohoto materiálu je v zájmu České republiky, a to vzhledem k rozšíření účinného nástroje pro Finanční správu České republiky pro získání informací potřebných pro účely správy daní. Daňové orgány budou moci na základě sdílených informací efektivněji cílit své daňové kontroly.

Doporučované

Nejčtenější