Novinky

Materiály na jednání vlády dne 27. února 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Daň

Bod č. 10:
Návrh usnesení vlády České republiky na učinění Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech; a Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle zemí

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničí předkládá vládě k projednání návrh usnesení vlády České republiky na učinění Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech; a Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle zemí.

Uvedená Úmluva tvoří mezinárodně-právní základ takové automatické výměny informací. Schválení tohoto materiálu je v zájmu České republiky, a to vzhledem k rozšíření účinného nástroje pro Finanční správu České republiky pro získání informací potřebných pro účely správy daní. Daňové orgány budou moci na základě sdílených informací efektivněji cílit své daňové kontroly.

Nejčtenější