Novinky

Materiály na jednání vlády dne 25. března 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Předsednictví ČR v Radě EU
  • Finanční analytický úřad
  • Zpráva

Pro informaci

Bod č. 1
Indikativní výhled na požadavky na státní rozpočet, požadavky na personální zajištění státní správy, včetně odhadů příslušné systemizace a návrh dalších klíčových potřeb nezbytných pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

Ministerstvo financí spolu s Úřadem vlády předkládá vládě pro informaci materiál Indikativní výhled na požadavky na státní rozpočet, požadavky na personální zajištění státní správy, včetně odhadů příslušné systemizace a návrh dalších klíčových potřeb nezbytných pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

Předkládaný materiál slouží jako úvodní informace o nárocích, které bude příprava a výkon předsednictví klást na státní správu ČR.

Bod č. 2
Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2018

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí za rok 2018. Zpráva je neveřejná, lze ji podle § 31c odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. projednávat pouze na neveřejném zasedání stálé komise nebo na uzavřeném jednání schůze vlády.

Doporučované

Nejčtenější