Novinky

Materiály na jednání vlády dne 21. ledna 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Daň z přidané hodnoty
  • Legislativa
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Norské fondy
  • Podklady pro jednání vlády
  • Zahraničí EHP

Bod č. 3
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/24 „Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání“

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko MF, MV a MŠMT ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/24 „Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání“.

Bod č. 4
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/25 „Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko MF a MŠMT ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/25 „Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“.

Bod č. 5
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/12 „Správa daně z přidané hodnoty“

Ministerstvo financí předkládá vládě své stanovisko Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/12 „Správa daně z přidané hodnoty“.

Doporučované

Nejčtenější