Novinky

Materiály na jednání vlády dne 18. března 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Zahraniční sektor
  • Dvojí zdanění
  • Daň

Bod č. 1:
Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu.

Překládaný návrh zákona zavádí do právního řádu České republiky opatření k zamezení dvojímu zdanění v oblasti daní z příjmů ve vztahu k Tchaj-wanu.

Bod č. 15:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě k projednání Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi ČR a Bangladéšem existuje v současné době bezesmluvní vztah. Pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy je přitom existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění potřebná.

Nejčtenější