Novinky

Materiály na jednání vlády dne 8. února 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Elektronická evidence tržeb
  • Aruba
  • Nizozemsko
  • Daň
  • Veřejný sektor
  • Státní rozpočet
  • Programové období 2014-2020

Bod č. 14:
Stanovení výše účasti státního rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014 – 2020

Ministerstvo financí překládá vládě k projednání materiál Stanovení výše účasti státního rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014 – 2020. Operační programy pro programové období 2014 – 2020 byly řádně schváleny Evropskou komisí a příslušnými usneseními vlády ČR. Ministerstvo financí prostřednictvím předkládaného materiálu zajistí implementaci vybraných operačních programů do programového financování na základě dohody s příslušnými řídícími orgány.


Bod č. 19:
Návrh na výpověď smluv o zdanění příjmů z úspor uzavřených se zámořskými zeměmi a územími Spojeného království a s Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a Nizozemské Antily

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na výpověď smluv o zdanění příjmů z úspor uzavřených se zámořskými zeměmi a územími Spojeného království a s Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a Nizozemské Antily.

Platnost smluv je nutné ukončit z důvodu zrušení evropské směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb a zavedení společného standardu pro oznamování o finančních účtech pro automatickou výměnu informací s těmito jurisdikcemi. Nově upravená výměna informací byla implementována do českého právního řádu novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterou byla rovněž zrušena původní oznamovací povinnost platebních zprostředkovatelů upravená v zákoně o daních z příjmů, aby nedocházelo ke zdvojování reportingu.

Pro informaci:

Bod č. 2:
Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - listopad a prosinec 2016

Materiál je vládě předkládán na základě vládního usnesení č. 414 ze dne 3. června 2015, které uložilo I. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí informovat měsíčně vládu o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb. Předkládaná informace je za měsíce listopad a prosinec 2016.

Nejčtenější