Novinky

Materiály na jednání vlády dne 8. března 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Daňové úniky
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní spolupráce

Bod č. 17:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě k projednání návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

V současné době existuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou bezesmluvní vztah, přičemž pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy je existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění potřebná. V obou zemích nyní probíhá standardní legislativní proces vedoucí k podpisu smlouvy v co nejbližší době.

Doporučované

Nejčtenější