Novinky

Materiály na jednání vlády dne 30. ledna 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Finanční trh
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Ekologické závazky

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem předložení návrhu zákona je potřeba upřesnit a doplnit některá již dříve implementovaná ustanovení směrnice Rady a Evropského parlamentu 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (dále jen „směrnice BRRD“). Dále jsou na základě zkušeností s dosavadním fungováním Garančního systému finančního trhu předkládaným návrhem zákona upraveny některé otázky jeho fungování.

Bod č. 7:
Návrh nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov. Návrh upravuje strukturu a rozsah údajů vedených v registru, termíny pro jejich poskytování, a rovněž rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby organizačních složek státu a státních organizací v působnosti zákona o majetku státu.

Bod č. 12:
Úprava garance v rámci ekologické smlouvy č. 3/95 - PF ČR s nabyvatelem SAP Mimoň spol. s r. o. z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn, konkrétně změn DPH

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Úprava garance v rámci ekologické smlouvy č. 3/95 - PF ČR s nabyvatelem SAP Mimoň spol. s r. o. z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn, konkrétně změn DPH. Předkládaný materiál informuje o žádosti společnosti SAP Mimoň spol. s r.o. upravit stávající garance ve výši 351 mil. Kč na max. částku 373,6 mil. Kč, a to z důvodu postupné změny sazeb DPH z 5 % až na 21 %.

 

Nejčtenější