Novinky

Materiály na jednání vlády dne 27. února 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Celní správa

Bod č. 19:
Veřejná zakázka „Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál k veřejné zakázce s názvem „Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“. Předmětem veřejné zakázky je ratingové hodnocení, které sděluje potenciálním investorům, jaké kreditní riziko mohou při koupi českých státních dluhopisů očekávat, neboť každý rating je ze strany ratingových agentur doprovázen analýzou hospodaření s veřejnými financemi.

Bod č. 23:
Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Milana Poulíčka do hodnosti brigádního generála

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Milana Poulíčka do hodnosti brigádního generála.

Milan Poulíček je ve služebním poměru u Celní správy České republiky již 30 let, prokazuje vysokou profesionální připravenost a ve svých dosavadních funkcích získal všestranné praktické zkušenosti. Pod jeho vedením dosahuje Celní správa velmi dobrých výsledků v odhalování obchodních podvodů, daňových úniků i v boji proti porušování práv duševního vlastnictví.

Nejčtenější