Novinky

Materiály na jednání vlády dne 15. února 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Veřejné finance
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomika
  • Zavedení eura
  • Národní koordinační skupina pro zavedení eura
  • Zahraniční sektor

Pro informaci:

Bod č. 2:
Makroekonomická predikce České republiky (leden 2017)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Bod č. 3:
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2016

Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a ostatními ústředními orgány státní správy zastoupenými v Národní koordinační skupině pro zavedení eura v ČR předkládá vládě pro informaci materiál „Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2016“.

Doporučované

Nejčtenější