Novinky

Materiály na jednání vlády dne 8. února 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Stanovisko
  • Veřejný sektor
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomika
  • Všeobecná pokladní správa

Bod č.8:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/17 – „Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu“

Ministerstvo financí ČR předkládá vládě České republiky společné stanovisko MF ČR a Generálního finančního ředitelství (GFŘ) ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z kontrolní akce č 14/17 „Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu“.

Bod č.9:
Stanovisko MF ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrol-ní akce č. 14/14 – „Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa“

Ministerstvo financí navrhuje vládě České republiky stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/14 „Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa“.

Pro informaci:

Bod č.1:
Makroekonomická predikce České republiky (leden 2016)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Doporučované

Nejčtenější