Novinky

Materiály na jednání vlády dne 3. února 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Centrální evidence účtů
  • Pojišťovnictví
  • Legislativní činnost MF
  • Pojišťovací zprostředkovatelé
  • Pojišťovací činnost
  • Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích
  • Soukromý sektor

Bod č. 3:
Návrh na zřízení Centrální evidence účtů, vedených pro fyzické i právnické osoby u bank a družstevních záložen

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na zřízení „Centrální evidence účtů, vedených pro fyzické i právnické osoby u bank a družstevních záložen“. Podobný systém již funguje i v jiných evropských státech, například ve Francii, Španělsku, Německu, Rumunsku nebo v Itálii, a jeho zřízení je doporučováno v rámci EU jako součást opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Bod č. 27
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích prostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá novelu zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Materiál upravuje otázky regulace finančních aspektů distribuce pojištění, a to jak pravidla pro odměňování pojišťovacích zprostředkovatelů pojišťovnou, tak i pravidla pro výpočet odkupného, které je pojistníkům vypláceno při ukončení pojištění. Obě opatření mají motivovat k omezení přepojišťování v oblasti rezervotvorného životního pojištění.

Bod č. 28:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí znovu předkládá do vlády návrh novely zákona o pojišťovnictví, která reaguje na zásadní změny provedené směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, tzv. Solventnost II, a 2014/51/EU, tzv. Omnibus II. Ministerstvo financí znovu předkládá vládě k projednání návrh novely zákona o pojišťovnictví, která reaguje na zásadní změny provedené směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, tzv. Solventnost II, a 2014/51/EU, tzv. Omnibus II. Uvedené změny měly nabýt účinnosti 1. ledna 2016, avšak Poslanecká sněmovna předchozí návrh novely zákona neschválila. S cílem co nejrychlejší transpozice požadavků vyplývajících z evropského práva, připravilo MF čistě transpoziční novelu zákona o pojišťovnictví, která zohledňuje pouze požadavky vyplývající ze směrnice Solvency II.   

Nejčtenější