Novinky

Materiály na jednání vlády dne 25. ledna 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Kontrola
  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejnosprávní kontrola
  • Finanční kontrola

Bod č. 18:
Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál „Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků“, který byl připraven na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 9. dubna 2015 č. 708. Materiál je zaměřen jednak na shrnutí současného stavu systému finanční kontroly, která se skládá ze tří podsystémů: veřejnosprávní kontrola, vnitřní kontrolní systém a finanční kontrola podle mezinárodních smluv, a jednak na shrnutí současného stavu kontroly dotací ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie, kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu a kontroly ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Doporučované

Nejčtenější