Novinky

Materiály na jednání vlády dne 24. února 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Pojišťovací činnost
  • Nejvyšší kontrolní úřad

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh novely zákona o platebním styku. Důvodem je transpozice směrnice EP a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky, a dále adaptace na nařízení EP a Rady EU 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Zákon přináší povinnost sjednocení terminologie platebního styku, pravidla pro provozování srovnávacích internetových stránek a povinné umožnění změny platebního účtu (tzv. switching). Stanoví právo každé osoby oprávněně pobývající v EU otevřít si základní platební účet vedený úvěrovou institucí. Cena účtovaná majiteli základního platebního účtu musí být přiměřená.

Bod č. 10:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/25 – „Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktivit a Všeobecná pokladní správa“

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 14/25 „Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa“.

Bod č. 11:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/28 – „Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami“

Ministerstvo financí předkládá vládě společné stanovisko MF a Generálního ředitelství cel ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č 14/28 „Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami“.

Bod č. 23:
Návrh na změnu obsazení Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na změnu obsazení Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Podle Zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, tvoří Dozorčí radu zaměstnanecké pojišťovny 3 členové, které na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví jmenuje a odvolává vláda.

Nejčtenější