Novinky

Materiály na jednání vlády dne 21. března 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Návrh zákona
  • Financování terorismu
  • Pojištění odpovědnosti
  • Soukromý sektor
  • Zahraniční sektor

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jeho cílem je transpozice nové směrnice EU o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, dále také naplnění požadavků vycházejících z hodnocení výboru Moneyval Rady Evropy. Na základě uvedené směrnice i dohody s Ministerstvem spravedlnosti řeší mimo jiné transparentnost vlastnictví právnických osob zavedením rejstříku skutečných vlastníků. V návaznosti na doporučení výboru Moneyval Rady Evropy potom mění status Finančního analytického útvaru, který má být napříště samostatným správním úřadem v rámci Ministerstva financí.

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání novelu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. Jejím hlavním cílem je soulad s právními předpisy EU týkajícími se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových a jejich přípojných vozidel.

Doporučované

Nejčtenější