Novinky

Materiály na jednání vlády 2. ledna 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Finanční mechanismus EHP 2004 - 2009
 • Finanční mechanismus EHP 2009 - 2014
 • Finanční mechanismy
 • Kontrola
 • Legislativa
 • Podklady pro jednání vlády
 • Program švýcarsko-české spolupráce
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Zdravotní pojištění
 • Zdravotní pojišťovny
 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo zdravotnictví

Pro informaci

Bod č. 2:
Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Výroční zprávu o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce, které Ministerstvo financí administruje.

Další informace: www.eeagrants.cz, www.norwaygrants.cz, www.swiss-contribution.cz,

Bod č. 3:
Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2013

Vládě je pro informaci předkládán dokument zpracovaný Ministerstvem zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí, hodnotící vývoj hospodaření jednotlivých zdravotních pojišťoven a systému veřejného zdravotního pojištění jako celku.

Doporučované

Nejčtenější