Novinky

Materiály na jednání vlády 17. března 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Ekologické závazky
  • Privatizace

Pro informaci:

Bod č. 1
„Informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého FNM ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 a celkově od počátku privatizace“

Jedná se o pravidelný materiál, který informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, a to zejména s ohledem na zavedení účinnějšího systému zahlazování ekologických škod, který se odráží v „Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací“ schválených v příloze usnesením vlády č. 51/2001. Tabulky, které jsou součástí materiálu, vykreslují stav schválených smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod a jejich čerpání za II. pololetí roku 2013. Materiálem je konstatováno, že ve II. pololetí 2013 vláda ČR neschválila žádnou novou smluvní garanci na odstranění staré ekologické zátěže a nebyla ani uzavřena žádná nová ekologická smlouva. Usnesením vlády ze dne 27. listopadu 2013 č. 889 byla navýšena garance k ekologické smlouvě č.2/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností OEZ s.r.o.. Celkový součet garancí Ministerstva financí u všech ekologických smluv činily k 31.12.2013 celkem 207,74 mld. Kč a celková úhrada činila 58,32 mld. Kč – z toho ve II. pololetí 2013 byla provedena úhrada ve výši 1,14 mld. Kč.

Doporučované

Nejčtenější