Novinky

Materiály na jednání vlády 12. března 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Personální změna
  • Ministerstvo financí
  • Zdravotní pojišťovny
  • Zdravotní pojištění
  • Dozorčí rada
  • Zavedení eura
  • Zpráva

Bod č. 12:
Odvolání a jmenování členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky za Ministerstvo financí

Ministerstvo financí navrhuje obměnit zástupce Ministerstva financí v dozorčích radách dvou zdravotních pojišťoven (VZP ČR a VoZP ČR) z důvodu odchodu dosavadní zástupkyně Ministerstva financí do starobního důchodu a ukončení jejího poměru na Ministerstvu financí k 1. lednu 2014.

 

Pro informaci:

Bod č.1:
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2013

Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a ostatními ústředními orgány státní správy zastoupenými v Národní koordinační skupině pro zavedení eura v ČR předkládá vládě pro informaci materiál „Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden – prosinec 2013“.

V uvedeném období se činnost NKS zaměřila na plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v České republice, a to v rámci přijatých opatření na personální i obsahovou redukci prováděných aktivit. Vykonávány byly činnosti, jejichž platnost je obecná a jejichž plnění nebylo v rozporu s principem účelně vynaložených prostředků. Stávající struktura NKS byla zachována s tím, že její zapojení do technických příprav na zavedení eura bylo minimalizováno a redukováno na metodické konzultace. Těžiště aktivit bylo soustředěno do působnosti národního koordinátora pro zavedení eura.

Doporučované

Nejčtenější