Novinky

Materiály na jednání vlády 6. února 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Zdravotní pojištění
  • Dohoda o ochraně investic
  • Veřejný sektor
  • Zdravotní pojišťovny
  • Legislativa

Bod č. 5:
Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2013

Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví spolupředkládají vládě společný materiál „Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2013“.  Jeho nedílnou součástí jsou zdravotně pojistné plány na rok 2013 všech činných zdravotních pojišťoven. Všechny dokumenty jsou navrženy k projednání vládou a k postoupení do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s návrhem na jejich schválení.

 

Bod č. 14:
Návrh na sjednání Dohody o změně Dohody o boji proti pašování a padělání cigaret a všeobecné anulaci nároků mezi společností Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. a Philip Morris World Trade Sarl, Evropským společenstvím a zúčastněnými členskými státy

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky ke schválení návrh na sjednání Dohody o změně Dohody o boji proti pašování a padělání cigaret a všeobecné anulaci nároků mezi společností Philip Morris International Inc. et al., Evropským společenstvím a zúčastněnými členskými státy, k níž Česká republika přistoupila v roce 2006.

Společnost Philip Morris International se v uvedené Dohodě zavázala ke kompenzaci ušlých daní, cel a dalších nákladů členským státům a EU, a to ve stanovených případech zajištění pašovaných originálních cigaret nesoucích její obchodní známku.

Uzavřením navrhované pozměňovací dohody dojde mj. k narovnání podmínek vztahujících se ke zmíněným kompenzačním platbám pro členské státy, které vstoupily do EU po 1. lednu 2004, tj. včetně České republiky. Nárok těchto členských států byl omezen splněním kritérií v podobě stanoveného, resp. snižujícího se podílu pašovaných a padělaných výrobků na celkovém trhu s cigaretami v daném členském státě. Toto omezení se pozměňovací dohodou navrhuje odstranit.

Pro omezení nelegálního obchodu s tabákovými výrobky je nezbytně nutné společně s ostatními zeměmi EU využít všechny prostředky k maximálnímu omezení nezákonného obchodu s cigaretami. Takovými je mimo jiné i uvedená dohoda, která již několik let přispívá značnou měrou k úspěšnému boji proti nezákonnému nakládání s cigaretami na území EU.

Doporučované

Nejčtenější