Novinky

22. února 2012

Materiály na jednání vlády 22. února 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Operační program přeshraniční spolupráce
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č. 6:
Optimalizace auditní činnosti v ČR pro Operační programy přeshraniční spolupráce 2007-2013 včetně souvisejících změn v usneseních vlády

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení materiál „Optimalizace auditní činnosti v ČR pro operační programy přeshraniční spolupráce 2007-2013 včetně souvisejících změn v příslušných usneseních vlády.“

Optimalizace auditní činnosti spočívá v převodu tří funkčních míst z Ministerstva pro místní rozvoj na Ministerstvo financí, respektive v zajištění jednotného výkonu auditní činnosti pro operační programy přeshraniční spolupráce za Českou republiku z úrovně Ministerstva financí.

Tímto dojde k zefektivnění auditních činností v souladu s čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 při neutrálním dopadu na státní rozpočet.

Bod č. 11:
Prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů

Materiál navrhuje prodloužení termínu pro realizaci schválených dispozic u vybraných objektů ve vlastnictví státu, s nimiž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Celkem se jedná o čtyři objekty. O  způsobu dispozic s těmito objekty bylo již dříve vládou rozhodnuto, termíny stanovené pro realizaci však nebylo možno z objektivních důvodů dodržet (např. pro absenci zájemců o koupi majetku).

Je proto navrhováno, aby vláda termín pro dispozice prodloužila, a to do konce roku 2012.

Doporučované

Nejčtenější