Novinky

21. března 2012

Materiály na jednání vlády 21. března 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejná zakázka
  • Schodek státního rozpočtu
  • Moravskoslezský kraj
  • Veřejný sektor
  • Informační systém
  • Revitalizace
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012
(bod 2 schůze vlády 14.3.2012)

Ministerstvo financí očekává na základě nových odhadů základních makroekonomických ukazatelů (Makroekonomická predikce zpracovaná MF v lednu 2012) nepříznivý vývoj ve státním rozpočtu v roce 2012, kdy by mohl za předpokladu neprovedení jakýchkoli opatření  schválený deficit státního rozpočtu dosáhnout výše 128,6 mld. Kč. Z tohoto důvodu předkládá vládě ke schválení návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012.


Bod č.10:
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
(bod 13 schůze vlády 29.2.2012)

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu předkládají vládě ke schválení zadání předmětné veřejné zakázky, ustanovení hodnotící komise a zahájení zadávacího řízení k zadání této veřejné zakázky o celkové předpokládané hodnotě 554.875.000 Kč bez DPH.
 

Pro informaci


Bod č. 3:
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě „Informaci o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy dle  usnesení  vlády  č. 158  ze dne 22. února 2010“. Předmětem veřejných zakázek je Zajištění realizace aplikačního modulu ADIS pro správu loterií do IS  daňové správy  a Zajištění realizace aplikačního modulu ADIS pro připojení IS daňové správy do systému základních registrů. Informačního systém daňové správy využíván cca 15 tisíci pracovníky české daňové správy a je provozován na všech finančních úřadech, finančních ředitelstvích a na Generálním finančním ředitelství. S ohledem na vysokou míru automatizace procesů v daňovém řízení, změny systému dle novelizace zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, je realizace těchto modulů nezbytností.


Bod č.4:
Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě „Informaci o připravovaných veřejných zakázkách na zajištění realizace základního aplikačního modulu IS daňové správy zajišťujícího fungování důchodové reformy od roku 2013, dle  usnesení  vlády  č. 158  ze dne 22. února 2010“. K zabezpečení automatizované podpory výkonu správy daní a poplatků na finančních úřadech, finančních ředitelstvích a na Generálním finančním ředitelství je nezbytné zajistit úpravu a provoz daňového informačního systému ADIS.

 

Doporučované

Nejčtenější