Novinky

11. ledna 2012

Materiály na jednání vlády 11. ledna 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Analýza
  • Dluhopisový program
  • Dluhopisy
  • Chemická těžba uranu
  • Návrh zákona
  • Podklady pro jednání vlády
  • Schodek státního rozpočtu
  • Stráže pod Ralskem
  • Veřejný sektor
  • Legislativa
Aktualizováno 11. 1. 2012

Bod č. 3:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2012

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky k projednání a schválení návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012.
Zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 stanovil schodek státního rozpočtu ve výši 105 000 000 000 Kč a jeho vypořádání do výše 101 329 627 000 Kč zvýšením stavu státních dluhopisů. Navrhuje se, aby vláda České republiky schválila zákon o státním dluhopisovém programu v objemu 101 329 627 000 Kč, který vytvoří dlouhodobý právní rámec pro vydání státních dluhopisů na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012.


Bod č. 16:
Zpráva o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042

Předkládaný materiál informuje o výsledcích aktualizace analýzy rizik včetně jejich dopadů do celkových nákladů na sanaci chemické těžby uranu a popisuje financování odstraňování důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem.

Součástí materiálu je rovněž návrh smlouvy mezi Ministerstvem financí a společností DIAMO, státní podnik s garancí  ve výši 31,3 mld. Kč pro období let 2012-2042, kdy bude ukončena likvidace této ekologické zátěže. Objemy finančních prostředků budou v pětiletých cyklech schvalovány Ministerstvem průmyslu a obchodu prostřednictvím aktualizovaných technických projektů a zároveň bude vládě předkládána zpráva o účelnosti vynakládaných finančních prostředků za uplynulé období.

Schválení materiálu nebude mít negativní dopady na státní rozpočet, neboť financování bude zabezpečováno z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech, které jsou v souladu se zákonem č.178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, vedeny na zvláštním účtu Ministerstva financí. Bude mít pozitivní dopady na životní prostředí ČR i na hospodářské subjekty, zejména malé a střední podnikatele.

Doporučované

Nejčtenější