Novinky

30. března 2011

Materiály na jednání vlády 30. března 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Dozorčí rada
  • Informace o průběhu kontrol
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Zdravotní pojišťovny
  • Legislativa

Bod č. 11:
Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí. Tento návrh se týká odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví  a odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny. Konkrétně se jedná o jmenování Ing. Jarmily Fuchsové do Dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a o jmenování Mgr. Zdeňky Krejčové do Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny. Důvodem pro předložení návrhu je ukončení prvního funkčního období zástupců Ministerstva financí v těchto orgánech a zákonná povinnost ministra financí jmenovat jejich nástupce.     

Pro informaci:

Bod č. 3:
Informace o průběhu kontrol podle bodu III/1 usnesení vlády ze dne 28. února 2007 č. 175  a jejich výsledcích za kalendářní rok 2010

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy předkládá vládě informaci o průběhu kontrol dodržování podmínek bezúplatných převodů majetku bývalého Fondu dětí a mládeže v likvidaci provedených v roce 2010. Kontrolní činnost se vztahuje k majetku Fondu dětí a mládeže v likvidaci, který byl bezúplatně převeden na třetí osoby, většinou občanská sdružení pracující s dětmi a mládeží, na základě jednotlivých usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Bezúplatné převody tohoto majetku byly prováděny nejprve Fondem dětí a mládeže v likvidaci a následně Ministerstvem financí. Po přechodu příslušnosti hospodařit s majetkem fondu z Ministerstva financí na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tento úřad při provádění kontrol spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Doporučované

Nejčtenější