Novinky

23. března 2011

Materiály na jednání vlády 23. března 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Zahraničí EU
  • Evropská komise
  • Phare
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Ekologické závazky
  • Čerpání finančních prostředků
  • Legislativa

Pro informaci:

Bod č. 2:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7.2010 do 31.12.2010 a celkově od počátku privatizace

Jedná se o pravidelný materiál, který informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací. Tabulky, které jsou součástí materiálu, vykreslují stav schválených smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod a čerpání finančních prostředků na ekologii za II. pololetí roku 2010 a celkem od roku 1991. Dále seznamují s výší garancí schválených vládou ČR na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizaci krajiny Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, kraje Ústeckého a Karlovarského a kladenského regionu.

Bod č. 4:
Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci zprávu pojednávající o využití prostředků v rámci předvstupního nástroje Phare a povstupního nástroje Transition Facility u programů finančně vypořádaných s Evropskou komisí v roce 2010.

Z programů implementovaných prostřednictvím Ministerstva financí bylo vráceno 923 987,50 EUR, tj. 5,10 % z celkové výše uzavřených kontraktů v rámci daných programů. Z toho částka 923 079,82 EUR představuje nevyčerpané prostředky (úspory realizované během implementace programu) a vygenerované úroky programů Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2002 a Transition Facility 2004. Částka 907,68 EUR pak byla použita na úhradu nesrovnalosti z programu Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2002. Dále bylo Evropské komisi uhrazeno 591 229,44 EUR z programů implementovaných prostřednictvím obrátkového fondu Ministerstva pro místní rozvoj. V tomto případě se jedná pouze o úhradu nesrovnalosti.

Doporučované

Nejčtenější