Novinky

17. března 2011

Materiály na jednání vlády 17. března 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Finanční správa
  • Účetní reforma
  • Dislokace u vybraného majetku ČR
  • Legislativa

Bod č. 9:
Návrh na majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky

Záměrem předkládaného materiálu je zabezpečit převod a prodej majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V rámci navrhovaných změn dojde k převodu kancelářské budovy v Plzni na Ministerstvo spravedlnosti, administrativní budovy v Pelhřimově na Českou správu sociálního zabezpečení a objektu v Přerově na Úřad práce v Přerově. Tyto změny přispějí k lepšímu využití předmětných administrativních objektů, které i nadále zůstávají ve vlastnictví státu. Součástí materiálu je i návrh na prodej administrativních objektů v Brně a v Ostravě, které se staly pro stát nepotřebnými a které z tohoto důvodu budou nabídnuty k prodeji formou výběrového řízení.

Pro informaci

Bod č. 1:
Zajištění metodické podpory v oblasti účetní reformy

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o plnění úkolu „Zajištění metodické podpory v oblasti účetní reformy“. V souladu s Usnesením vlády ze dne 22. prosince 2010 č. 921 k postupu naplnění základních principů vzniku účetnictví státu Ministerstvo financí organizačně posílilo metodickou podporu v oblasti účetní reformy. Primární je součinnost s jednotlivými ministerstvy a krajskými úřady. Pro zvýšení dostupnosti a srozumitelnosti zveřejňovaných informací v oblasti metodické podpory Ministerstvo financí upravuje mimo jiné též strukturu svých internetových stránek.

Bod č. 2:
Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení implementace zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Předmětem veřejné zakázky je další fáze implementace Daňového řádu do informačního systému daňové správy, který je využíván 15 tisíci pracovníky české daňové správy a je provozován na všech finančních úřadech, finančních ředitelstvích a na Generálním finančním ředitelství.  S ohledem na účinnost zákona od 1.1.2011 a rozsah nutných úprav, které tato legislativní změna vyvolává, navazuje tato zakázka na předchozí etapy, jenž jsou  ve fázi realizace a bude se jednat o zapracování další části nezbytných funkcionalit pro realizaci daňového řízení. Vzhledem k vysoké míře automatizace procesů v daňovém řízení jsou změny systému dle nového procesního zákona nezbytností.

Doporučované

Nejčtenější