Novinky

9. února 2011

Materiály na jednání vlády 9. února 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Barbados
  • Dvojí zdanění
  • Podklady pro jednání vlády
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční sektor
  • Legislativa

Bod. č. 16:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Barbadosem se v současné době žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění neuplatňuje, což má negativní dopad na vzájemné hospodářské vztahy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto smlouvu o zamezení dvojímu zdanění dojednat, což se na expertní úrovni podařilo v srpnu 2010. V tuto chvíli probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k  podpisu smlouvy.

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž bez existence daňových smluv dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých zemí či jurisdikcí, je obvyklé mezi státy sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Doporučované

Nejčtenější