Novinky

5. ledna 2011

Materiály na jednání vlády 5. ledna 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Návrh zákona
  • Česká národní banka
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance v návaznosti na nařízení, která se týkají dohledu nad finančními trhy

Návrhem zákona je provedena adaptace českého právního řádu, konkrétně zákona o České národní bance, na čtyři nařízení Evropského parlamentu a Rady, která upravují makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a  zřizují Evropskou radu pro systémová rizika a tři evropské orgány dohledu  - pro bankovnictví,  pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, a pro cenné papíry a trhy.

Tato nařízení jsou jedním z opatření přijímaných Evropskou unií v odpovědi na stávající finanční krizi. Na jejich základě bude vytvořen nový systém dohledu nad finančními trhy v Evropské unii, tzv. Evropský systém dohledu nad finančním trhem.

Předložený návrh zákona právně zakotvuje postavení České národní banky jako dohledového orgánu, který je součástí zmíněného Evropského systému dohledu nad finančním trhem. Příprava návrhu probíhala v úzké kooperaci s Českou národní bankou.

Doporučované

Nejčtenější