Novinky

2. února 2011

Materiály na jednání vlády 2. února 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Celní správa
  • Návrh zákona o Celní správě
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky k projednání návrh novely zákona o Celní správě české republiky.  Tato novela reaguje na nutnost zapracovat rozhodnutí Rady EU o používání informačních technologií pro celní účely.

K nové úpravě Celního informačního systému (CIS) bylo přistoupeno, aby mohly být rozšířeny účely, pro které se shromažďované údaje využívají (např. pro potřeby strategické a operativní analýzy) a okruh orgánů, které mají přístup k informacím shromážděným v CIS o Evropský policejní úřad (Europol) a Evropskou jednotku pro soudní spolupráci (Eurojust). Dále v rámci úpravy CIS dochází k zavedení tzv. Identifikační databáze celních spisů, jejímž účelem je umožnit celním orgánům členských států a také Europolu a Eurojustu rychle zjistit, který útvar vede či vedl v předmětné věci vyšetřování.  Nově lze CIS využít i ke kontrole pohybu většího objemu finančních prostředků hotovosti v souvislosti s bojem proti terorismu a organizovanému zločinu. Jedním z důvodů novelizace byla i nutnost zajištění souladu se stávající legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. Navrhovaná úprava nemá žádný negativní dopad na státní rozpočet.

Cílem CIS je podpora účinnější spolupráce celních správ členských zemí Evropské unie při předcházení a šetření závažných porušení vnitrostátních i unijních právních předpisů. Tento nástroj umožňuje rychlou a účinnou výměnu údajů o právnických a fyzických osobách, které se dopustily porušení právních předpisů v celní oblasti nebo jsou z takového nezákonného jednání podezřelé.

Doporučované

Nejčtenější