Novinky

23. března 2009

Materiály na jednání vlády 23. března 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 11:
Plnění bodu II/4 z usnesení vlády ze dne 19. ledna 2009 č. 68  - převody peněžních prostředků do státních finančních aktiv ve výši 4 182 mil. Kč

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál k převodům peněžních prostředků do státních finančních aktiv, realizovaným v roce 2006 ve výši 4 182 mil. Kč, které se týkaly nerozděleného zisku České konsolidační agentury a vratek nepoužitých státních příspěvků na individuální bytovou výstavbu. Jedná se o dodatečné naplnění legislativních podmínek daných zákonem č.218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), na něž upozornil Nejvyšší kontrolní úřad v rámci kontrolní akce č.08/08, která proběhla v roce 2008 na Ministerstvu financí.

Doporučované

Nejčtenější