Novinky

12. ledna 2009

Materiály na jednání vlády 12. ledna 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 8:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009

Ministerstvo financí  předkládá vládě návrh zákona, který vychází ze zákona o státním rozpočtu na rok 2009, kde je rozpočtovaný schodek ve výši 38,1 mld. Kč. Státní dluhopisy budou vydány do výše 23,6 mld. Kč. Účelem tohoto dluhopisového programu je z výnosů této emise uhradit část rozpočtovaného schodku státního rozpočtu  na  rok 2009.

Bod č. 22:
Odvolání a následné jmenování zástupce České republiky v radách Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční banky

Ministerstvo financí navrhuje, aby z funkce člena bankovní Rady Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS) a z funkce člena bankovní Rady Mezinárodní investiční banky (MIB) vláda odvolala Jiřího Větrovského a do těchto funkcí jmenovala Evu Anderovou, ředitelku odboru mezinárodních vztahů MF.

Bod č. 26:
Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce budovy bývalého Federálního shromáždění s pozemky rozhlasové stanici RFE/RL, Inc., organizační složka

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, který byl zpracován na základě žádosti rozhlasové stanice RFE/RL, Inc. o prodloužení Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka budovy bývalého Federálního shromáždění na Praze 1, o další dva měsíce.

Doba prodloužení výpůjčky se navrhuje do 31.5.2009 a byla zvolena s ohledem na to, že uvolnění objektu lze předpokládat v 1. polovině roku 2009. Po uvolnění bude tento objekt v souladu s usnesením vlády č. 1342 ze dne 22.11.2006  bezúplatně převeden ve prospěch Národního muzea.

Nejčtenější