Novinky

9. března 2009

Materiály na jednání vlády 9. března 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Návrh novely zahrnuje především změny vyplývající z praktických zkušeností daňových subjektů a správce daně s daní ze zemního plynu a některých dalších plynů, daní z pevných paliv a daní z elektřiny („energetické daně“), a jejím cílem je kodifikovat dosavadní konsensuální výklad nejednoznačných ustanovení zákona.

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který upravuje také energetické daně, je účinný od 1. ledna 2008. Pro hladký náběh nových daní byla zvolena obecnější forma ustanovení, aby docházelo k co nejmenšímu zásahu do aktuálních obchodních vztahů a aby obecná ustanovení dopadala na všechny právní skutečnosti, a to i takové, které nebylo při přípravě zákona možno předpokládat. Po získání nezbytných praktických zkušeností s fungováním energetických daní jak ze strany správce daně, tak ze strany daňových subjektů, byly identifikovány ty oblasti, které jsou pro praktickou aplikaci příliš obecné nebo technicky nepřesné. Navrhované změny jsou především technického charakteru a pouze zpřesňují již zákonem stanovená pravidla.

Bod č. 13:
Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č.33/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností SPOLANA, a.s., č.230/01 se společností DEPRAG CZ a.s. č.85/95/02 se společností BENET GROUP, a.s. a  č.68/94  se společností  Harfa s.r.o.

Ministerstvo financí navrhuje Vládě ČR souhlasit se zvýšením garance na odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací společností SPOLANA, a.s. o maximálně 1.829.100.000,-Kč, tedy ze současných 6,33 mld. Kč na maximálně 8.159.100.000,- Kč, DEPRAG CZ, a.s. o maximálně 97.724.000,- Kč, tedy ze současných 16.000.000,- Kč na maximálně 113.724.000,- Kč,  BENET GROUP, a.s o maximálně 91.397.375,- Kč, tedy ze současných 168.354.000,- Kč na maximálně 259.751.375,- Kč. a Harfa s.r.o o maximálně 29.931.213,- Kč, tedy ze současných 3.500.000,- Kč na maximálně 33.431.213,- Kč. Výše garance původně stanovená vládou ČR neumožňuje v těchto případech úplně odstranit ekologické škody vzniklé před privatizací tak, jak je Ministerstvo financí smluvně zavázáno. Hrozí proto soudní spory a při nepokračování sanačních prací také znehodnocení dosud vynaložených prostředků státu.

Pro informaci

Bod č. 2:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 a celkově od počátku velké privatizace

Jedná se o pravidelný materiál, který informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací. Materiál popisuje stav schválených smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod a čerpání finančních prostředků na ekologii za II. pololetí roku 2008  a celkem od roku 1991. Dále seznamuje s výší garancí schválených vládou ČR na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje a kladenského regionu.

Doporučované

Nejčtenější