Novinky

2. února 2009

Materiály na jednání vlády 2. února 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh tohoto zákona z důvodu povinnosti členských států EU transponovat do národní legislativy požadavky, které vyplývají z předpisů Evropských společenství. Těmito předpisy jsou rámcové rozhodnutí Rady EU o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie a Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, prováděcí předpis k Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství. Novelizací zákona o Celní správě bude zaručeno řádné plnění závazků České republiky, jejichž plněním jsou pověřeny celní orgány.

Doporučované

Nejčtenější