Novinky

1.čtvrtletí ´09

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2009.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 30. března 2009

 • Bod č. 32: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 33: Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice
 • Bod č. 34: Příprava právního prostředí na zavedení eura v České republice

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. března 2009

 • Bod č. 11: Plnění bodu II/4 z usnesení vlády ze dne 19. ledna 2009 č. 68 - převody peněžních prostředků do státních finančních aktiv ve výši 4 182 mil. Kč

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. března 2009

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
 • Bod č. 13: Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č.33/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností SPOLANA, a.s., č.230/01 se společností DEPRAG CZ a.s. č.85/95/02 se společností BENET GROUP, a.s. a  č.68/94  se společností  Harfa s.r.o.
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 a celkově od počátku velké privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. března 2009

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb.
 • Bod č. 7: Rozhodnutí o privatizaci 98,85 % majetkové účasti státu na podnikání  společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod
 • Bod č. 8: Změna usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 687
 • Bod č. 40: Návrh na sjednání Úmluvy o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU
 • Bod č. 41: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. února 2009

 • Bod č. 7: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/14 "Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny"
 • Bod č. 13: Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu
 • Bod č. 14: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 14. dubna 1999 č. 334, k návrhu na schválení účelů, na které lze poskytovat sponzorské dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu na příslušný rok, ve znění usnesení vlády ze dne 31. května 2000 č. 534, usnesení vlády ze dne 14. listopadu 2001 č. 1187, usnesení vlády ze dne 16. července 2003 č. 725 a usnesení vlády ze dne 10. září 2003 č. 903
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Zpráva o koncepci realizace ekologického rozměru daňové reformy
 • Bod č. 5: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2008

Vydáno

Materiály na jednání vlády 26. ledna 2009

 • Bod č. 12: Rozhodnutí o privatizaci 99,22 % majetkové účasti státu na podnikání společnosti STROJIMPORT a.s.
 • Bod č. 16: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o vyjmutí majetku z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. (materiál č. 231)
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 2. prosince 2008 v Bruselu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. ledna 2009

 • Bod č. 3: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/08 „Státní finanční aktiva a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Operace státních finančních aktiv“
 • Bod č. 12: Návrh struktury, základních podmínek a kritérií veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s.
 • Bod č. 24: Změna příslušnosti hospodařit s objektem Na Valech č. p. 525, Litoměřice
 • Bod č. 25: Využití vybraných objektů na území města Kutná Hora
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Informace o majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraných administrativních objektů po bývalých okresních úřadech

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. ledna 2009

 • Bod č. 8: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009
 • Bod č. 22: Odvolání a následné jmenování zástupce České republiky v radách Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční banky
 • Bod č. 26: Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce budovy bývalého Federálního shromáždění s pozemky rozhlasové stanici RFE/RL, Inc., organizační složka